Problemy wolności i pluralizmu mediów w polityce medialnej Unii Europejskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.61.554

Słowa kluczowe:

Unia Europejska (UE), wolność mediów, Komisja Europejska (KE), pluralizm, Parlament Europejski (PE), polityka medialna

Abstrakt

Zasada subsydiarności powoduje, że polityka na rzecz ochrony wolności i pluralizmu mediów pozostaje w gestii państw członkowskich. Niemniej jednak Unia Europejska podejmuje ważne inicjatywy w celu wspierania wolności i pluralizmu mediów oraz ograniczenia koncentracji rynkowej. W tej kwestii można zaobserwować niejednokrotnie odmienne podejście Parlamentu Europejskiego i Komisji. Artykuł przedstawia najważniejsze dokumenty oraz analizuje aktualnie realizowane działania w tym obszarze unijnej polityki medialnej.

Pobrania

Opublikowane

01.06.2015

Jak cytować

Jaskiernia, A. (2015). Problemy wolności i pluralizmu mediów w polityce medialnej Unii Europejskiej. Studia Medioznawcze, 2(61), 139–153. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.61.554

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>