Problemy wolności i pluralizmu mediów w polityce medialnej Unii Europejskiej

Słowa kluczowe: Unia Europejska (UE), wolność mediów, Komisja Europejska (KE), pluralizm, Parlament Europejski (PE), polityka medialna

Streszczenie

Zasada subsydiarności powoduje, że polityka na rzecz ochrony wolności i pluralizmu mediów pozostaje w gestii państw członkowskich. Niemniej jednak Unia Europejska podejmuje ważne inicjatywy w celu wspierania wolności i pluralizmu mediów oraz ograniczenia koncentracji rynkowej. W tej kwestii można zaobserwować niejednokrotnie odmienne podejście Parlamentu Europejskiego i Komisji. Artykuł przedstawia najważniejsze dokumenty oraz analizuje aktualnie realizowane działania w tym obszarze unijnej polityki medialnej.

Opublikowane
2015-06-01
Jak cytować
JaskierniaA. (2015). Problemy wolności i pluralizmu mediów w polityce medialnej Unii Europejskiej. Studia Medioznawcze, 2(61), 139-153. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.61.554
Dział
Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>