Odpowiedzialność mediów w rękach publiczności. Doświadczenia ze Szwecji

Autor

  • Anita Ceglińska Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.3.56

Słowa kluczowe:

media w Szwecji, media w Skandynawii, media na świecie, regulacja mediów, fake news, profesjonalizm dziennikarski

Abstrakt

Punktem wyjścia tego artykułu są wyniki badań na temat zaufania do mediów. Podczas gdy na świecie media tracą wiarygodność, w Szwecji wskaźniki zaufania są od lat stabilne. Celem artykułu jest próba odnalezienia mechanizmów, które wspierają profesjonalne dziennikarstwo, ze szczególnym uwzględnieniem roli publiczności. Analizie poddano skargi publiczności do organów regulacji i samoregulacji w 2016 r. W sformułowaniu wniosków pomogły wywiady z przedstawicielami MPRT oraz Pressombudmanem.

Bibliografia

Brüggemann M. et al., Hallin & Mancini revisisted: Four empirical types of western media systems, „Journal of Communication”, 2014, vol. 64.

Christians C.G. et al., Normative theories of the media. Journalism in democratic societies, Chicago 2009.

Dobek-Ostrowska B., Zmiany w mediach i dziennikarstwie w drugiej dekadzie XXI wieku [w:] Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza, red. B. Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn, Wrocław 2016, s. 17.

Hallin D., Mancini P., Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, tłum. M. Lorek, Kraków 2007.

Larmar och gör sig till, red. U. Andersson et al., Göteborg 2017.

Årsberaättelser 2016, Allemänhetens Pressombudsman (PO), Pressensopinionsnämns (PON), Sztokholm 2017.

Årsredovisning 2016, Myndigheten För Press, Radio och TV, Sztokholm 2017.

Edelman Trust Barometer 2017, red. A. Harary et al., www.edelman.com/global-results [dostęp: 29.11.2017].

Edelman Trust Barometer 2018, red. T.E. Ries et al., https://www.edelman.com/trust-barometer [dostęp: 18.05.2018].

Reuters Institute Digital News Report 2016, Oxford 2016.

Reuters Institute Digital News Report 2017, Oxford 2017.

Svenskarnas värdering av radio och tv, ed. L. Annerstedt et al., Göteborg 2016.

Radio och TV Lag, SFS No. 2010:696, www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/radio--och-tv-lag-2010696_sfs-2010-696 [dostęp: 29.11.2017].

Svenska Grundlagarna, www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/ [dostęp: 28.11.2017].

Adolfsson V., Stefan Löfven säljer sin ”lyxklocka”, www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/z2wRq/stefan-lofvensaljer-sin-lyxklocka [dostęp: 29.11.2017].

Mattsson T., Tycker du att vi har utsatt dig för en publicitetsskada?, www.expressen.se/om-expressen/tyckerdu-att-vi-har-utsatt-dig-for-en-publicitetsskada/ [dostęp: 29.11.2017].

Myndigheten för Press Radio och TV, Antal anmälningar, www.mprt.se/sv/mer-om-media/mer-om-publicservice/antal-granskade-program/ [dostęp: 28.11.2017].

Myndigheten för Press Radio och TV, Krav och regler för medierna, www.mprt.se/sv/att-sanda/krav-ochregler/ [dostęp: 29.11.2017].

Myndigheten för Press Radio och TV, Media requirements and regulations, www.mprt.se/en/broadcastingradio-and-tv/requirements-and-regulations/ [dostęp: 29.11.2017].

Reporters Without Borders Index 2018, Sweden, rsf.org/en/sweden [dostęp: 18.05.2018].

Roden L., Swedish kids to learn computer coding and how to spot fake news in primary school, www.thelocal.se/20170313/swedish-kids-to-learn-computer-coding-and-how-to-spot-fake-news-in-primary-school [dostęp: 29.11.2017].

Roden L., Why this Swedish comic hero is going to teach kids about fake news, www.thelocal.se/20170116/why-this-swedish-comic-hero-is-going-to-teach-kids-about-fake-news-bamse [dostęp: 29.11.2017].

Southern L., How Sweden is fighting fake news, www.digiday.com/uk/fake-news-in-sweden/ [dostęp: 29.11.2017].

Statens Medieråd, www.nohate.se [dostęp: 29.11.2017].

Yrkesetik Regler, www.old.po.se/yrkesetik [dostęp: 29.11.2017].

Wywiad z Marią Bergerlind Diaurer, Myndigheten för Press, Radio och TV, Sztokholm, wrzesień 2017.

Wywiad z Ola Sivgardssonem, Pressombudsmanem Szwecji, Sztokholm, wrzesień 2017.

Opublikowane

20.12.2018

Jak cytować

Ceglińska, A. (2018). Odpowiedzialność mediów w rękach publiczności. Doświadczenia ze Szwecji. Studia Medioznawcze, 19(3). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.3.56

Numer

Dział

Artykuły