Status teoretyczny nauk o mediach – kilka uwag do dyskusji

Słowa kluczowe: klasyfikacja nauk, nauki o mediach, media, mediologia, komunikologia

Streszczenie

Artykuł ma charakter studium teoretycznego ujmującego aktualny stan refleksji nad statusem dyscypliny „nauki o mediach”. Scharakteryzowano miejsce dyscypliny w nowej klasyfikacji obszarów i dziedzin nauki. Sformułowano cztery tezy robocze: I. Nauki o mediach sytuują się na przecięciu humanistyki i nauk społecznych [dyscyplina dwuobszarowa]; II. Przedmiotem materialnym nauk o mediach są środki społecznego komunikowania, natomiast przedmiotem formalnym jest sfera społecznego obiegu informacji i komunikacji społecznej; III. Nauki o mediach są dyscypliną o nieostro zakreślonym polu badawczym; IV. Nauki o mediach są dyscypliną o relatywnie niskiej spójności paradygmatycznej. Wszystkie tezy robocze mogą stanowić podstawę do dalszej dyskusji.

Opublikowane
2014-12-01
Jak cytować
JabłonowskiM., & JakubowskiW. (2014). Status teoretyczny nauk o mediach – kilka uwag do dyskusji. Studia Medioznawcze, 4(59), 11-24. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2014.59.584
Dział
Artykuły