Powołanie Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism w 1928 roku w świetle zasobów Archiwum Akt Nowych

Autor

  • Marek Jabłonowski Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.3.59

Słowa kluczowe:

wydawcy, reprezentacja, prasa periodyczna, statut, związek, Druga Rzeczypospolita

Abstrakt

Artykuł omawia powstanie największej i najważniejszej organizacji wydawców w dwudziestoleciu międzywojennym – Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism (PZWDiC). Powołano go dla reprezentowania i obrony interesów wydawnictw periodycznych, był aktywny w latach 1929–1939, jego działania prowadzono z rozmachem, a zakres i zasięg prac stale rozszerzano. Związek angażował znaczącą część środowiska.

Bibliografia

Badziak K., Zabiegi Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism o obniżki cen papierów wydawniczych w latach 1931–1939, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, R. XXIV, nr 2.

Chojnowski A., Piłsudczycy u władzy. Dzieje bezpartyjnego bloku współpracy z rządem, Wrocław–Warszawa 1986.

Habielski R., Wolność czy odpowiedzialność? Prasa i polityka w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2013.

J. Halbersztadt J., Józef Piłsudski i jego współpracownicy wobec problemu wyborów parlamentarnych w Polsce w latach 1926–1928. Z badań nad genezą BBWR, „Dzieje Najnowsze” 1984, z. 1.

Jabłonowski M., Sen o potędze Polski. Z dziejów ruchu byłych wojskowych w II Rzeczypospolitej 1918–1939, Olsztyn 1998.

Kaszuba E., System propagandy państwowej obozu rządzącego w Polsce w latach 1926–1939, Toruń 2004.

Nałęcz D., Zawód dziennikarza w Polsce 1918–1939,Warszawa–Łódź 1982.

Notkowski A., Państwowa polityka prasowa Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939) cz 1., „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, R. XVII, nr 1.

Notkowski A., Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce 1926–1939, Warszawa–Łódź 1987.

Paczkowski A., Prasa polska 1918–1939, Warszawa 1980.

Paczkowski A., Prasa w życiu politycznym Drugiej Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze” 1978, nr 3.

Pietrzak M., Reglamentacja wolności prasy w Polsce (1918–1939), Warszawa 1963.

Rudziński E., O koncernach „prasy czerwonej” i „IKC” 1926–1939, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, R. VII, z. 1.

Rudziński E., Sprawy ogłoszeniowe w działalności Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism w latach 1929–1939, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, R. XIV, nr 1.

Rudziński, Zagraniczna działalność Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism w latach 1929–1939, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, R. XIII, nr 3.

Władyka W., Krew na pierwszej stronie. Dzienniki sensacyjne Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1982.

Opublikowane

21.12.2018

Jak cytować

Jabłonowski, M. (2018). Powołanie Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism w 1928 roku w świetle zasobów Archiwum Akt Nowych. Studia Medioznawcze, 19(3). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.3.59

Numer

Dział

Artykuły