Marta Sztokfisz, Na studenckich papierach. Opowieść o ludziach „itd”

Fundacja Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego, Warszawa 2020, ss. 163, ISBN 978-83-939986-6-1

Bibliografia

Christians, C.G., Glasser, T.L., McQuail, D., Nordenstreng, K., & White, R.A. (2009). Normative Theories of the Media: Journalism in Democratic Societies. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.

Curry, J.L. (1990). Poland’s Journalists: Professionalism and Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Furman, W. (2015). Zaangażowanie i dystans. W J. Ambrozowicz (Red.), Popiół i zamęt. Wspomnienia dziennikarzy (s. 203–224). Rzeszów: Agencja Wydawnicza Jota.

Herbst, L. (1975). Od Nowa. W A.K. Waśkiewicz (Red.), Czasopisma studenckie w Polsce (1945-1970) (s. 251–259). Warszawa: Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich.

Leszin, J. (1975). Po Prostu. W A.K. Waśkiewicz (Red.), Czasopisma studenckie w Polsce (1945-1970) (s. 199–205). Warszawa: Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich.

Opublikowane
2021-12-28
Jak cytować
Furman, W. (2021). Marta Sztokfisz, Na studenckich papierach. Opowieść o ludziach „itd”. Studia Medioznawcze, 22(4), 1098-1100. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2021.4.672
Dział
Recenzje książek