Organizacja konferencji prasowych z uwzględnieniem zmian wywołanych przez pandemię COVID-19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2022.1.675

Słowa kluczowe:

COVID-19, komunikowanie, konferencje prasowe, media, public relations

Abstrakt

Celem artykułu jest opis wybranych zmian, jakie dokonały się w branży public relations oraz dziennikarskiej, w tym tych, które są związane z pandemią COVID-19. W opracowaniu podjęte zostały również rozważania na temat narzędzi wykorzystywanych przez specjalistów public relations do budowania pozycji podmiotów, w których są zatrudnieni, z uwzględnieniem w szczególności media relations. Kluczowym obszarem analizy stały się jednak konferencje prasowe, które opisano nie tylko na poziomie teorii, ale także na podstawie badań przeprowadzonych wśród dziennikarzy. Koncepcja/metody badań: badanie zostało zrealizowane przez Polską Agencją Prasową oraz zespół analityków Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pod kierownictwem merytorycznym autora publikacji. Przeprowadzono je w lipcu i sierpniu 2021 r. wśród dziennikarzy, których dane znajdują się w zasobach PAP. Operat badawczy stanowiło 2500 rekordów, wynikiem są 103 wypełnione ankiety. Zastosowano ilościową metodę badawczą i technikę CAWI. Wnioski: badania dowiodły, że konferencje prasowe, pomimo spadku zainteresowania tą formą kontaktów z mediami, nadal są organizowane, a podczas pandemii znaczna ich część odbywała się w sieci. Technika ta jest i nadal będzie wykorzystywana w działaniach media relations, szczególnie w celu prezentacji tematów skomplikowanych i wymagających. Oryginalność/wartość poznawcza: artykuł zawiera oryginalne wyniki badań, które dotykają tematów rzadko eksplorowanych, a także ważnych z punktu widzenia relacji, jakie zachodzą pomiędzy reprezentantami świata mediów i public relations.

Bibliografia

Fabianiak-Czerniak, K. (2012). Internetowe media społecznościowe jako narzędzia public relations. W K. Kubiak (Red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności (s. 173–194). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.

Howard, C.M., & Mathews, W.K. (2006). On Deadline. Managing Media Relations. Long Grove: Waveland Press.

Kaczmarek, M. (2021). Zero waste w content marketingu – nowe życie starych treści. Pobrane z https://marketingprzykawie.pl/artykuly/zero-waste-w-content-marketingu-nowe-zycie-starych-tresci

Marzęda, A. (2018). Różnice w wykorzystaniu tradycyjnych i internetowych narzędzi media relations w pracy dziennikarzy motoryzacyjnych. Naukowy Przegląd Dziennikarski, 1, 75–85.

Matulewicz, J. (2012). Badania i osiągnięcia naukowe jako wydarzenia medialne. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 1, 335–355.

No Fluff Jobs (2021). Oto trzy technologie, które są przyszłością rynku. Pobrane z https://businessinsider.com.pl/technologie/oto-trzy-technologie-ktore-sa-przyszloscia-rynku/3rgll5m

Olędzki, J. (2013). Public relations i marketing medialny: zarządzanie komunikacją i wizerunkiem w nauce o mediach. Studia Medioznawcze, 4(55), 27–35.

Pruchnicka, J. (2012). Media relations – promoting scientific and research institutions in the media in Poland and Europe. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 3, 191–209.

Santoso, N.R., Dewi, E.A.S.K., Arviani, H., & Achmad, Z.A. (2021). Public Relations Professionals Communication Strategies in Responding The Covid-19 Pandemic Based on Sexes. Plaridel, 18(1), 295–315.

Sévigny, A. (2020), The Covid-19 Pandemic Highlighted The Essential Value of Public Relations. Journal of Professional Communication, 6(1), 3–6.

Sierpowska, A. (2006). Internet w działaniach public relations. Analiza porównawcza tradycyjnych i internetowych narzędzi. Studia i Materiały. Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 1, 79–94.

Tworzydło, D. (2017). Procedura zarządzania w kryzysie wizerunkowym w mediach – przeciwdziałanie, reagowanie oraz odzyskiwanie utraconych korzyści. Studia Medioznawcze, 3(70), 77–88. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.70.363

Tworzydło, D., Humenny, G., Góra, R., Gawroński, S., & Soliński, T. (2003). Analiza sfer zadaniowych public relations w przedsiębiorstwach. Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Tworzydło, D., & Szuba, P. (2019). Rola profilaktyki antykryzysowej z perspektywy największych polskich przedsiębiorstw oraz agencji public relations na podstawie badań eksperckich. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 1, 109–130.

Woźniakowski, M. (2015). Internetowe narzędzia public relations w komunikacji marketingowej największych polskich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 6(905), 19–25.

Opublikowane

13.01.2022

Jak cytować

Tworzydło, D. (2022). Organizacja konferencji prasowych z uwzględnieniem zmian wywołanych przez pandemię COVID-19. Studia Medioznawcze, 23(1), 1136–1153. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2022.1.675

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora