Metamorfozy wyglądu celebrytów jako przedmiot wartościowania w dyskursie polskich portali rozrywkowych

Autor

  • Marta Anna Jarosz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2022.4.706

Słowa kluczowe:

język w mediach, portale rozrywkowe, wartościowanie ciała w mediach, wartościowanie w języku, wawartościowanie w mediach

Abstrakt

Celem badania była próba udzielenia odpowiedzi na pytania: czy i jak często metamorfozy wyglądu celebrytów stają się przedmiotem zainteresowania polskich portali rozrywkowych; z jakich językowych sposobów wartościowania korzystają autorzy omawianych publikacji; jakie zmiany wyglądu znanych osób są uznawane za pozytywne, a jakie za negatywne; czy wizja atrakcyjnego wyglądu wyłaniająca się z omawianych publikacji wpisuje się w założenia ruchu body positivity obecnego w mediach społecznościowych? Metody badań: uznaje się, że nośnikiem wartości i narzędziem służącym ich wyrażaniu jest język. Analizując określone elementy systemu językowego w przekazie, można wnioskować o tym, co jest wartością lub antywartością dla nadawcy komunikatu. Korzystając z tych założeń, przeprowadzono analizę językowej warstwy dyskursu dotyczącego metamorfoz ciała znanych ludzi, widocznego w polskich portalach rozrywkowych. Wyniki i wnioski: poczynione obserwacje pokazały, że pozornie informacyjne przekazy to w rzeczywistości nośniki jednoznacznych ocen. Wskazują i definiują to, co w wyglądzie dobre, i to, co złe. Dość precyzyjnie nakreślona w nich wizja idealnego wyglądu i ciała nie wpisuje się w założenia nurtu promującego akceptację cielesnej różnorodności. Wartość poznawcza: przedstawione wyniki dostarczają wiedzy o obrazie idealnego ciała upowszechnianym aktualnie w portalach rozrywkowych. Wydaje się to istotne, jeśli wziąć pod uwagę dużą liczbę odbiorców omawianych przekazów i przyjąć, że mają one wpływ na kształtowanie obowiązujących kanonów piękna.

Bibliografia

Babicka-Wirkus, A. (2011). Oblicza kobiecości w perspektywie postaw wobec ciała przejawianych przez nastolatki. Refleksje, 5, 54–64.

Bartmiński, J. (2004). Miejsce wartości w językowym obrazie świata. W J. Bartmiński (Red.), Język w kręgu wartości (s. 59–86). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bauman, Z. (2008). Ponowoczesne przygody ciała. W A. Mencwel (Red.), Wiedza o kulturze: Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów (s. 95–102). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Bilska, N., & Bylicka, A. (2020). Wstydem jest się wstydzić, czyli o zmianach w postrzeganiu i przedstawianiu cielesności. Fabrica Societatis, 4, 185–206. DOI: 10.34616/142708.

Bralczyk, J., & Majkowska, G. (2000). Język mediów – perspektywa aksjologiczna. W J. Bralczyk & K. Mosiołek-Kłosińska (Red.), Język w mediach masowych (s. 43–50). Warszawa: Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”.

Buława, M. (2014). Sposoby wyrażania sądów wartościujących w tekstach prasowych. Kraków: Wydawnictwo Lexis.

Cialdini, R.B. (2001). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Garncarek, E. (2010). Kobiece ciało jako przedmiot kontroli społecznej. Przegląd Socjologiczny, 59(3), 55–69.

Grzegorczykowa, R. (1991). Składniki znaczeń leksemów a interpretacja semantyczno-pragmatyczna wypowiedzi. Poradnik językowy, 3–4, 87–95.

Kamińska, M. (2009). Cybertabloid – choroba społeczna czy zbiór współczesnych paraboli moralnych? W M. Wawrzak-Chodaczek (Red.), Wartości w komunikowaniu (s. 304–317). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Krajewski, W. (Red.). (1996). Słownik pojęć filozoficznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Latoch-Zielińska, M. (2014). W niewoli wyglądu. O kreowaniu wizerunku młodych ludzi w Internecie. W M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec & B. Jarosz, O płci, ciele i seksualności w języku i mediach (s. 295–306). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Lisowska-Magdziarz, M. (2006). Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mateja, M. (2011). „Świat przedstawiony” zamiast obrazu rzeczywistości? Kreacyjny potencjał mediów brukowych. W I. Kamińska-Szmaj, T. Piekota & M. Poprawa (Red.), Tabloidy: język, wartości, obraz świata (s. 57–73). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pisarek, W. (2008). Wstęp do nauki o komunikowaniu. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Podsiad, A. (2000). Słownik terminów i pojęć filozoficznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Polkowska, L. (2018). Wartości i antywartości w tygodnikach opinii Analiza dyskursu z elementami lingwistyki kwantytatywnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Porycka, A. (2016). Wokół triady ciało – zdrowie – media (analizy i refleksje). Relacje. Studia z nauk społecznych, 2, 75–86.

Puzynina, J. (1992). Język wartości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szewczyk, A., & Wardzała, K. (2011). Tabloidy internetowe – serwisy plotkarskie w Polsce (na przykładzie serwisów Pudelek.pl i Pardon.pl). W I. Kamińska-Szmaj, T. Piekota & M. Poprawa (Red.), Tabloidy: język, wartości, obraz świata (s. 181–199). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wiglusz, M. (2017). Wpływ mediów na kształtowanie współczesnego kanonu piękna. W I. Chudzik & B. Czuba (Red.), Edukacja sztuka etyka w kontekście filozofii Platona – od teorii do praktyki (s. 99–121). Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Witczyńska, E. (2012). Obraz starzejącego się ciała w brytyjskim dzienniku „Daily Express” 2012. W M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec & B. Jarosz (Red.), O płci, ciele i seksualności w języku i mediach (s. 307–320). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Żydek-Bednarczuk, U. (2020). Ciało i cielesność w świecie wirtualnym na przykładzie reklamy, sztuki i mediów społecznościowych (wybrane problemy). Logos i Ethos, 52, 121–133. DOI: 10.15633/lie.3580. DOI: https://doi.org/10.15633/lie.3580

Źródła internetowe

Agata Rubik ogłasza, że „cudnie chudnie” i pokazała, ILE OBECNIE WAŻY (FOTO). (b.d.). Pobrane 14 marca 2022 z https://www.pudelek.pl/agata-rubik-oglasza-ze-cudnie-chudnie-i-pokazala-ile-obecnie-wazy-foto-6730497475668704a

Blanka Lipińska wspomina, jak schudła 35 kilogramów W TRZY MIESIĄCE: „W marcu zorientowałam się, że jestem gruba, a w lipcu ważyłam już 48 kilo” (FOTO). (b.d). Pobrane 14 marca 2022 z https://www.pudelek.pl/blanka-lipinska-wspomina-jak-schudla-35-kilogramow-w-trzy-miesiace-w-marcuzorientowalam-sie-ze-jestem-gruba-a-w-lipcu-wazylam-juz-48-kilo-foto-6733767555832544a

Deynn zdradziła, ile waży. Skarży się na nadmiar kilogramów. „Wcześniej obrażałam słowo trening”. (b.d.). Pobrane 14 marca 2022 z https://www.plotek.pl/plotek/7,182670,28016638,deynn-zdradzila-ilewazy-skarzy-sie-na-nadmiar-kilogramow.html

Fani wytykają Annie Wendzikowskiej nadmiar WYPEŁNIACZY w policzkach: „Czy pani to pani? SZTUCZNA LALKA”. (b.d.). Pobrane 18 marca 2022 z https://www.pudelek.pl/fani-wytykaja-anniewendzikowskiej-nadmiar-wypelniaczy-w-policzkach-czy-pani-to-pani-sztuczna-lalka-6727626516397024a

Influencerka od ekstremalnych operacji plastycznych... CZUJE SIĘ MĘŻCZYZNĄ: „Może teraz spróbuję implantów w udach, aby mieć MUSKULARNE NOGI”. (b.d.). Pobrane 17 marca 2022 z https://www.pudelek.pl/influencerka-od-ekstremalnych-operacji-plastycznych-czuje-sie-mezczyzna-moze-terazsprobuje-implantow-w-udach-aby-miec-muskularne-nogi-6740435086891936a

Katarzyna Skrzynecka opowiada o pandemicznym tyciu: „Tu kilo, tam kilo i LATYNOSKI TYŁEK, I FEST CYC z powrotem WRÓCIŁY”. (b.d.). Pobrane 17 marca 2022 z https://www.pudelek.pl/katarzyna-skrzynecka-opowiada-o-pandemicznym-tyciu-tu-kilo-tam-kilo-i-latynoski-tylek-i-fest-cyc-zpowrotem-wrocily-6724852228676448a

Klaudia El Dursi tłumaczy się z METAMORFOZY BIUSTU: „Nie było żadnego chirurga! Po prostu PRZYTYŁAM!”. (b.d.). Pobrane 17 marca 2022 z https://www.pudelek.pl/klaudia-el-dursi-tlumaczysie-z-metamorfozy-biustu-nie-bylo-zadnego-chirurga-po-prostu-przytylam-6728724061440672a

Maja Bohosiewicz przyleciała do Polski ZROBIĆ SOBIE USTA! „Wyglądam jak Donatella Versace” (FOTO). (b.d.). Pobrane 17 marca 2022 z https://www.pudelek.pl/maja-bohosiewicz-przyleciala-dopolski-zrobic-sobie-usta-wygladam-jak-donatella-versace-foto-6740727347039168a

Metamorfoza Bridget Fondy budzi emocje. Fani: „Musi czuć się dobrze, skoro przestała się głodzić” (ZDJĘCIA). (b.d.). Pobrane 14 marca 2022 z https://www.pudelek.pl/metamorfoza-bridget-fondy-budzi-emocje-fani-musi-czuc-sie-dobrze-ze-przestala-sie-glodzic-zdjecia-6731705847524032a

Plotek tuż przed Plejadą i Pudelkiem, mocno w górę działy show-biznesowe Radiozet.pl, o2.pl i Fakt.pl (TOP10). (b.d.). Pobrane 23 grudnia 2021 z https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/plotek-tuz-przedplejada-i-pudelkiem-mocno-w-gore-dzialy-show-biznesowe-radiozet-pl-o2-pl-i-fakt-pl-top10

Rolnik szuka żony. Elżbieta przeszła metamorfozę. Wśród fanów zachwyty. „Największego uroku dodaje jednak uśmiech”. (b.d.). Pobrane 17 marca 2022 z https://www.plotek.pl/plotek/7,111485,28103238,rolnik-szuka-zony-elzbieta-przeszla-metamorfoze-wsrod-fanow.html

Roma Gąsiorowska ŚCIĘŁA WŁOSY NA KRÓTKO i zachwyciła fanów: „Wyglądasz jak młoda Mia Farrow!” (FOTO). (b.d.). Pobrane 17 marca 2022 z https://www.pudelek.pl/roma-gasiorowska-scielawlosy-na-krotko-i-zachwycila-fanow-wygladasz-jak-mloda-mia-farrow-foto-6731172512688832a

WYGŁADZONA Katie Price OŚLEPIA blaskiem śnieżnobiałych licówek, pędząc na randkę z młodszym o 12 lat ukochanym (ZDJĘCIA). (b.d.). Pobrane 17 marca 2022 z https://www.pudelek.pl/wygladzona-katie-price-oslepia-blaskiem-snieznobialych-licowek-pedzac-na-randke-z-mlodszym-o-12-lat-ukochanym-zdjecia-6738688871168800a

Opublikowane

28.12.2022

Jak cytować

Jarosz, M. A. (2022). Metamorfozy wyglądu celebrytów jako przedmiot wartościowania w dyskursie polskich portali rozrywkowych. Studia Medioznawcze, 23(4), 1299–1311. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2022.4.706

Numer

Dział

Artykuły