Grzegorz Tylec, Ochrona uczuć religijnych w prawie cywilnym, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2022, ss. 214

ISBN 978-83-62475-93-3, DOI: 10.52097/acapress.9788362475896

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2022.3.714

Słowa kluczowe:

prawo cywilne, uczucia religijne, wolność sumienia

Bibliografia

Drożdż, M. (2020). Klauzula sumienia jako gwarancja wolności dziennikarskiej. W A. Hess & W. Świerczyńska-Głownia (Red.), Nie bądźmy obojętni: człowiek, społeczeństwo, polityka: prace ofiarowane prof. dr hab. Teresie Sasińskiej-Klas (s. 163–184). Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hofman, I. (2019). Paradygmaty nowej dyscypliny. Studia Medioznawcze, 20(4), 308–317. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.4.163

Hofman, I. (2015). Multigenetyczność dziennikarstwa w nauce i dydaktyce. Roczniki Nauk Społecznych, 43(3), 113–124. https://doi.org/10.18290/rns.2015.7(43).3-8

Jabłonowski, M., & Gackowski, T. (2012). Tożsamość nauk o mediach. Obszary, perspektywy, postulaty. Studia Medioznawcze, 2(49), 15–24.

Jabłonowski, M., & Mielczarek, T. (2018). Komunikowanie społeczne i media – federacja, a nie inkorporacja. Studia Medioznawcze, 19(4). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.34

Jurga-Wosik, E., & Oleksiuk, I. Wybrane zagadnienia etyczne dziennikarstwa interpretacyjnego na tle badań empirycznych. Roczniki Nauk Społecznych, 50(2), 83–96. https://doi.org/10.18290/rns22502.5

Leśniczak, R. (2020a). Etyczne aspekty mediatyzacji życia religijnego – uwagi do dyskusji. Mediatization Studies, 4, 57–70. http://dx.doi.org/10.17951/ms.2020.4.57-70

Leśniczak, R. (2020b). Wizerunek hierarchicznego Kościoła katolickiego w Polsce jako aktora politycznego (1989-2015). W M. Marczewska-Rytko & D. Maj (Red.), Partycypacja polityczna (s. 447–459). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Mrozowski, M. (2012). Tożsamość nauk o mediach. Przyczynek do dyskusji. Studia Medioznawcze, 49(2), 24–30.

Sanecka-Tyczyńska, J. (2015). Ocena III Rzeczypospolitej – płaszczyzna polaryzacji współczesnej polskiej sceny politycznej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica, 14, 99–114.

Stępniak, K. (2018a). Motywy religijne w komercyjnym przekazie reklamowym a sacrum w przekazie religijnym. Studia Medioznawcze, 2, 85–97. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.0.264

Stępniak, K. (2018b). Reklama religijna jako odrębny rodzaj reklamy. Zeszyty Prasoznawcze, 61(2), 327–341. https://doi.org/10.4467/22996362PZ.18.021.9116

Tylec, G. (2022). Ochrona uczuć religijnych w prawie cywilnym. Lublin: Wydawnictwo Academicon.

Pobrania

Opublikowane

19.08.2022

Jak cytować

Leśniczak, R. (2022). Grzegorz Tylec, Ochrona uczuć religijnych w prawie cywilnym, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2022, ss. 214: ISBN 978-83-62475-93-3, DOI: 10.52097/acapress.9788362475896. Studia Medioznawcze, 23(3), 1259–1263. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2022.3.714

Numer

Dział

Recenzje książek