Komunikacja w radiu finansowanym przez społeczność. Przypadek internetowej stacji Radio 357

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2023.2.735

Słowa kluczowe:

odbiorcy radia, patronat cyfrowy, praktyki komunikacyjne, radio internetowe, Radio 357

Abstrakt

Celem tekstu jest analiza modelu komunikacji z patronami Radia 357 – internetowej stacji radiowej finansowanej przez słuchaczy przy wykorzystaniu patronatu cyfrowego. Metodologia: dokonano jakościowej analizy treści znajdujących się na forum dla patronów rozgłośni. Na materiał empiryczny złożyło się 200 postów stacji, 21 081 komentarzy patronów oraz nagrania filmowe trwające łącznie 1050 minut. Analiza objęła okres od października 2020 r. do stycznia 2022 r. Wyniki i wnioski: przeprowadzona analiza wskazuje, że model komunikacji Radia 357 jest silnie uwarunkowany przez sposób finansowania rozgłośni. Stacja równolegle komunikuje się ze wszystkimi słuchaczami (za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych) i moderuje odrębne fora dla najbardziej zaangażowanych patronów. Komunikacja wynika częściowo z indywidualnego modelu przyjętego przez rozgłośnię, częściowo zaś z ram i narzędzi narzuconych przez techniczne uwarunkowania platformy crowdfundingowej, na której prowadzona jest zbiórka. Wartość badawcza: analiza dostarcza wiedzy na temat charakterystyki oraz mocnych i słabych stron opisywanego modelu komunikacji. Co szczególnie ważne, zważywszy na ostatnie dekady dynamicznego rozwoju radiofonii, model ten istotnie różni się od dotychczasowego sposobu komunikowania tradycyjnych stacji radiowych.

Bibliografia

Baoill, A.Ó. (2008). Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press. 336 pp. $29.95 (hardbound). Social Science Computer Review, 26(2), 252–254. https://doi.org/10.1177/0894439307306088 DOI: https://doi.org/10.1177/0894439307306088

Baran, D. (2021). Życie po Trójce. Nowe inicjatywy radiowe w Polsce. W J. Kępa-Mętrak, P. Ciszek (Red.), Polski system medialny w procesie zmian (s. 55–78). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. https://doi.org/10.25951/4436

Baym, N.K. (2015). Connect With Your Audience! The Relational Labor of Connection. The Communication Review, 18, 14–22. https://doi.org/10.1080/10714421.2015.996401 DOI: https://doi.org/10.1080/10714421.2015.996401

Bonifacio, R., Hair, L., & Wohn, D.Y. (2021). Beyond fans: The relational labor and communication practices of creators on Patreon. New Media & Society, 146144482110279. https://doi.org/10.1177/14614448211027961 DOI: https://doi.org/10.1177/14614448211027961

Bonini, T. (2014). Doing radio in the age of Facebook. Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media, 12, 73–87. https://doi.org/10.1386/rjao.12.1-2.73_1 DOI: https://doi.org/10.1386/rjao.12.1-2.73_1

Bottomley, A. (2020). Sound Streams: A Cultural History of Radio-Internet Convergence. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. DOI: https://doi.org/10.3998/mpub.9978838

Cassirer, H.R. (1959). Audience Participation. New Style. Public Opinion Quarterly, 23, 529. https://doi.org/10.1086/266907 DOI: https://doi.org/10.1086/266907

Chwastyk-Kowalczyk, J. (2022). Śmierć kultowej Trójki w 2020 roku z perspektywy wiernej słuchaczki. Rocznik Historii Prasy Polskiej, 25(1), 57–71. https://doi.org/10.24425/RHPP.2022.140485

Cunningham, S., & Craig, D.R. (2019). Social media entertainment: the new intersection of Hollywood and Silicon Valley. New York: New York University Press. DOI: https://doi.org/10.18574/nyu/9781479838554.001.0001

Doliwa, U. (2010). Radio internetowe – realna alternatywa dla rozgłośni koncesjonowanych? Media – Kultura – Komunikacja Społeczna, 6, 112–122.

Doliwa, U. (2022). Internet radio and podcasts as alternative to the public service and commercial mainstream media in Poland: the cases of Radio Nowy Świat, Radio 357, and Raport o stanie świata. El Profesional de la información, e310506. https://doi.org/10.3145/epi.2022.sep.06 DOI: https://doi.org/10.3145/epi.2022.sep.06

Duszczyk, M. (2022, 21 lutego). Crowdfunding w Polsce wystrzelił. Duże pieniądze płyną z sieci. Pobrane 30 stycznia 2023 r. z https://www.rp.pl/finanse/art35728211-crowdfunding-w-polsce-wystrzelil-duze-pieniadze-plyna-z-sieci

French, M., & Bazarova, N.N. (2017). Is Anybody out There? Understanding Masspersonal Communication through Expectations for Response across Social Media Platforms. Journal of Computer-Mediated Communication, 22, 303–319. https://doi.org/10.1111/jcc4.12197 DOI: https://doi.org/10.1111/jcc4.12197

Gąbka, A. (2021, 14 grudnia). Co się stało z ponad milionem słuchaczy Trójki? Pobrane 30 stycznia 2023 r. z https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/trojka-polskie-radio-agnieszka-kaminska-radio-track-kantar-polska-analiza

Gómez-Diago, G. (2015). Communication in Crowdfunding Online Platforms. In N. Zagalo & P. Branco (Eds.), Creativity in the Digital Age, Springer Series on Cultural Computing (pp. 171–190). London: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-6681-8_10 DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4471-6681-8_10

Hossain, M., & Oparaocha, G.O. (2017). Crowdfunding: Motives, Definitions, Typology and Ethical Challenges. Entrepreneurship Research Journal, 7(2), 20150045. https://doi.org/10.1515/erj-2015-0045 DOI: https://doi.org/10.1515/erj-2015-0045

Kędzierska-Szczepaniak, A., & Próchniak, J. (2018). Financing of cultural projects through crowdfunding platforms in Poland using the example of wspieramkulture.pl. Management Sciences, 23(3), 12–22. https://doi.org/10.15611/ms.2018.3.02 DOI: https://doi.org/10.15611/ms.2018.3.02

Knepper, B. (2017). NO ONE MAKES A LIVING ON PATREON. Retrieved October 5, 2022, from https://theoutline.com/post/2571/no-one-makes-a-living-on-patreon

Kołodziejczyk, W., & Stępka, P. (2006). Radio internetowe – szanse i wyzwania. Studia Medioznawcze, 25, 126–151.

Kozioł-Nadolna, K. (2015). Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 671–683.

Lehner, O.M. (2013). Crowdfunding social ventures: a model and research agenda. Venture Capital, 15, 289–311. https://doi.org/10.1080/13691066.2013.782624 DOI: https://doi.org/10.1080/13691066.2013.782624

Łysoń, T. (2021). Nowe instytucje medialne na polskim rynku mediów – Radio Nowy Świat, Radio 357. W D. Popielec & K. Marcinkiewicz (Red.), Media – język – społeczeństwo. Stan badań i aktualne problemy (s. 48–72). Kraków – Wrocław: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ – Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.

Ordanini, A., Miceli, L., Pizzetti, M., & Parasuraman, A. (2011). Crowd‐funding: transforming customers into investors through innovative service platforms. Journal of Service Management, 22, 443–470. https://doi.org/10.1108/09564231111155079 DOI: https://doi.org/10.1108/09564231111155079

O’Sullivan, P.B., & Carr, C.T. (2018). Masspersonal communication: A model bridging the mass-interpersonal divide. New Media & Society, 20, 1161–1180. https://doi.org/10.1177/1461444816686104 DOI: https://doi.org/10.1177/1461444816686104

Pluszyńska, A., & Szopa, A. (2018). Crowdfunding w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Radio 357. (2020). Live dla patronów z 6 października 2020 r. [Materiał dostępny wyłącznie dla patronów stacji].

Radio 357. (2021a). Live dla patronów z 5 marca 2021 r. [Materiał dostępny wyłącznie dla patronów stacji].

Radio 357. (2021b). Mamy wybrany certyfikat! Pobrane z https://patronite.pl/post/20112/mamy-wybrany-certyfikat. [Materiał dostępny wyłącznie dla patronów stacji].

Radio 357. (2021c). Rusza przedsprzedaż kubka dla Patronów! Pobrane z https://patronite.pl/post/24206/rusza-przedsprzedaz-kubka-dla-patronow. [Materiał dostępny wyłącznie dla patronów stacji].

Radio 357. (2021d). Porozmawiajmy o publicystyce. Pobrane z https://patronite.pl/post/19394/porozmawiajmy-o-publicystyce. [Materiał dostępny wyłącznie dla patronów stacji].

Radio 357. (2021e). Nowy, bliższy cel na Patronite! Pobrane z https://patronite.pl/post/16747/nowy-blizszy-cel-na-patronite. [Materiał dostępny wyłącznie dla patronów stacji].

Radio 357. (2021f). JEST PYTANIE? JEST ODPOWIEDŹ! #2. Pobrane z https://patronite.pl/post/24818/jest-pytanie-jest-odpowiedz-2. [Materiał dostępny wyłącznie dla patronów stacji].

Radio 357. (2022). Live strategiczny. Pobrane 30 stycznia 2023 r. z https://patronite.pl/post/30361/live-strategiczny-21-i-2022-r

Radio 357. (2023). Wizytówka stacji na platformie Patronite. Pobrane 30 stycznia 2023 r. z https://patronite.pl/radio357

Regner, T. (2021). Crowdfunding a monthly income: an analysis of the membership platform Patreon. Journal of Cultural Economics, 45, 133–142. https://doi.org/10.1007/s10824-020-09381-5 DOI: https://doi.org/10.1007/s10824-020-09381-5

Reporters Without Borders. (2022). World Press Freedom Index. Retrieved January 30, 2023, from https://rsf.org/en/index?2022

Scannell, P. (1996). Radio, Television, and Modern Life: A Phenomenological Approach. Blackwell.

Sinton, M. (2018). No Longer One-to-Many: How Web 2.0 Interactivity is Changing Public Service Radio’s Relationship with its Audience. Journal of Radio & Audio Media, 25, 62–76. https://doi.org/10.1080/19376529.2017.1370713 DOI: https://doi.org/10.1080/19376529.2017.1370713

Wawrzyszkiewicz, M. (2020, 22 maja). Fenomen i upadek Trójki – Programu 3 Polskiego Radia. Pobrane 30 stycznia 2023 r. z https://polskaplyta-polskamuzyka.pl/2020/05/22/fenomen-i-upadek-trojki-programu-3-polskiego-radia

Wilczak, J. (2020, 22 maja). Była jedyna, kochana, wspaniała, mądra. Żegnaj, Trójko! Pobrane 30 stycznia 2021 r. z https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1957674,1,byla-jedyna-kochana-wspaniala-madra-zegnaj-trojko.read

Wilk, J., & Śmigiel, Ł. (2021). Analiza aktualności Radia Nowy Świat i Radia 357. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 38, 363–379. https://doi.org/10.19195/1733-5779.38.23 DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.38.23

Wirtualne Media. (2023, 9 stycznia). Radio 357 największym w świecie medialnym projektem finansowanym przez społeczność. Pobrane 30 stycznia 2023 r. z https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/radio-357-ilu-ma-patronow-najwiekszy-swiatowy-projekt-ile-zarabia

Wohn, D.Y., Jough, P., Eskander, P., Siri, J.S., Shimobayashi, M., & Desai, P. (2019). Understanding Digital Patronage: Why Do People Subscribe to Streamers on Twitch? CHI PLAY ’19: Proceedings of the Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play (pp. 99–110). https://doi.org/10.1145/3311350.3347160 DOI: https://doi.org/10.1145/3311350.3347160

Wojtas, T. (2017, 27 kwietnia). Spadek Polski w rankingu wolności mediów: rząd w pełni na niego zasłużył czy wynika z politycznych uprzedzeń? Pobrane 30 stycznia 2023 r. z https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rankingu-wolnosci-mediow-spadek-polski-rzad-w-pelni-na-niego-zasluzyl-czy-wynika-z-politycznych-uprzedzen

Zalecenie Komisji UE 2016/1374 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie praworządności w Polsce. Dz. Urz. UE. L 217/53. Pobrane z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016H1374

Zheng, H., Li, D., Wu, J., & Xu, Y. (2014). The role of multidimensional social capital in crowdfunding: A comparative study in China and US. Information & Management, 5, 488–496. https://doi.org/10.1016/j.im.2014.03.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.im.2014.03.003

Opublikowane

03.07.2023

Jak cytować

Chmielewski, P. (2023). Komunikacja w radiu finansowanym przez społeczność. Przypadek internetowej stacji Radio 357. Studia Medioznawcze, 24(2), 153–164. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2023.2.735

Numer

Dział

Artykuły