Artystka filmowa o demokracji. Casus twórczości Agnieszki Holland

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2023.4.739

Słowa kluczowe:

film, historia, demokracja, Agnieszka Holland

Abstrakt

Tematem eseju jest rola artysty filmowego w debacie o wartościach demokratycznych i aktualnych problemach Europy. Przedmiotem rozważań są twórczość i wypowiedzi medialne polskiej reżyserki Agnieszki Holland. Autorka filmu Europa, Europa skupia się co prawda przeważnie na jednostkowych doświadczeniach, ale jednocześnie są one uwikłane w wydarzenia o wspólnotowym, historyczno-politycznym czy kulturowym, znaczeniu. Celem tekstu jest przypomnienie, na przykładzie wypowiedzi Holland, najważniejszych wartości demokratycznych i podkreślenie edukacyjnego potencjału jej twórczości filmowej, przede wszystkim w kontekście przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji (m.in. płciowej, religijnej czy narodowej), a jednocześnie tworzenie przestrzeni popularyzującej „kulturę dialogu”. Przyjęta metoda badawcza to analiza zawartości mediów.

Bibliografia

Agnieszka Holland: W dużym stopniu jesteśmy poza Unią Europejską. (2019, 12 maja). Rzeczpospolita. Pobrano 27 listopada 2023 z https://www.rp.pl/polityka/art1338101-agnieszka-holland-w-duzym-stopniu-jestesmy-poza-unia-europejska

Bachryj-Krzywaźnia, M. (2014). Tożsamość Europy – tożsamość europejska. Wrocław: Wydawnictwo OTO.

Bargiełowski, M. et al. (2013). Holland: Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Golka, M. (2008). Socjologia sztuki. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Golka, M. (2010). Imiona wielokulturowości. Warszawa: Wydawnictwo MUZA.

Gołembski, F. (Red.). (2005). Tożsamość europejska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych, Zakład Instytucji Europejskich.

Gołembski, F. (2008). Kulturowe aspekty integracji europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Gołembski, F. (2012). Cywilizacja europejska. Warszawa: Wydawnictwo POLTEX.

Grabowski, A. (2019). Europejska? Narodowa? Tożsamość przyszłych nauczycieli. Badania piętnaście lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 8, 52–65.

Heinich, N. (2019). Sztuka jako wyzwanie dla socjologii. Tłum. J. M. Kłoczowski. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Holland, A. (2007). Może nie wszyscy politycy to tylko cyniczni gracze. Dziennik. Polska. Europa. Świat, 214, 18.

Holland, A. (2008). Polska według… Agnieszki Holland. Dziennik. Polska. Europa. Świat, 227, 3.

Holland, A. (2008). Religia miała dla mnie smak owocu zakazanego. Ankieta wśród intelektualistów na temat roli wiary w ich życiu. Dziennik. Polska. Europa. Świat, 297, 3.

Holland, A. (2020). Zapiski znad krawędzi. Polityka, 42, 26–29.

Holland, A., & Armata, K. (2020). Od polityki nie da się uciec. Rozmowa z Agnieszką Holland. Kino, 9, 22–25.

Holland, A., & Brzozowski, G. (2016). Obecność zła. Z Agnieszką Holland rozmawia Grzegorz Brzozowski.

Kultura Liberalna, 401. Pobrane 27 listopada 2023 z https://kulturaliberalna.pl/2016/09/13/obecnosc-zla-rozmowa-z-agnieszka-holland

Holland, A., & Marzec, B. (2019). Ci, którzy walczą o sprawiedliwość. Rozmowa z reżyserką o filmie „Mr. Jones”. Kino, 10, 46–48.

Holland, A., & Radomski, M. (2019). Agnieszka Holland: Wszyscy chcą stempla prawdziwej historii [WYWIAD]. Pobrane 27 listopada 2023 z https://culture.pl/pl/artykul/agnieszka-holland-wszyscy-chcastempla-prawdziwej-historii-wywiad

Holland, A., & Smoleński, P. (2011). W Holocauście nie ma sensu. Rozmowa z Agnieszką Holland. Gazeta Wyborcza – Duży Format, 42, 22–23.

Holland, A., & Staszczyczyn, B. (2014). Agnieszka Holland: „Mam w sobie gen wolności” [ROZMOWA]. Pobrane z https://culture.pl/pl/artykul/agnieszka-holland-mam-w-sobie-gen-wolnosci-rozmowa

Holland, A., & Wróblewski, J. (1989). Lekcja historii. Rozmowa z Agnieszką Holland. Kino, 8, 9–13.

Holland, A., & Wróblewski, J. (2019). Agnieszka Holland: Niezależnie, kiedy PiS upadnie, podziały zostaną z nami na bardzo długo. Polityka, 42, 83. Pobrane 27 listopada 2023 z https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1928370,1,agnieszka-holland-niezaleznie-kiedy-pis-upadnie-podzialy-zostana-z-nami-na-bardzo-dlugo.read

Holland, A., & Zaborski, A. (2020). Agnieszka Holland: To nie są dobre czasy dla geniuszów [WYWIAD]. Pobrane 27 listopada 2023 z https://culture.pl/pl/artykul/agnieszka-holland-to-nie-sa-dobre-czasy-dlageniuszow-wywiad

Hollender, B. (1998). Artystka niepokorna. Rzeczpospolita, 279, 28.

Hollender, B. (2020). Zaangażowana obywatelka świata. Rzeczpospolita, 132, 29.

Jankun-Dopartowa, M. (2001). Gorzkie kino Agnieszki Holland. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Lubelski, T. (2009). Kino Europy. W T. Lubelski & M. Stroński (Red.), Kino polskie jako kino narodowe (s. 208–210). Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Lubelski, T., & Stroński, M. (Red.). (2009). Kino polskie jako kino narodowe. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Mąka-Malatyńska, K. (2009). Agnieszka Holland. Warszawa: Wydawnictwo Więź.

Ostaszewska, M., & Armata, J. (2023). Serce zaczyna mocniej bić. Kino, 9, 40–44.

Ostrowska, E. (2014). Agnieszka Holland’s Transnational Nomadism. In M. Goddard & E. Mazierska (Eds.), Polish Cinema in the International Context (pp. 289–310). Rochester: University of Rochester Press.

Pasternak, K. (2022). Holland: biografia od nowa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Pomian, E. (2004). Europa i inne narody. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Radkiewicz, M. (2022). Refleksje zza kamery: reżyserki o kinie i formie filmowej. Warszawa: Muzeum Sztuki Nowoczesnej; Kraków: Fundacja Okonakino, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sitarski, P. (Red.). (2001). Kino Europy. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Spór, K. (2023). Varia. Kino, 10, 8.

Suchocka, R. (Red.). (2001). Oblicza europejskiej tożsamości. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Pobrania

Opublikowane

21.11.2023

Jak cytować

Grodź, I. (2023). Artystka filmowa o demokracji. Casus twórczości Agnieszki Holland. Studia Medioznawcze, 24(4), 1–10. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2023.4.739

Numer

Dział

Artykuły