Analiza danych biometrycznych reakcji okoruchowych i mimicznych na archiwalny plakat propagandowy

Słowa kluczowe: badanie biometryczne, eyetracking, facetracking, historia propagandy, polski plakat propagandowy

Streszczenie

Pomiary biometryczne pozwalają uzyskać dane o nieuświadomionych reakcjach respondentów na prezentowany materiał, w tym przypadku wizualny. Cel: Poznanie reakcji współczesnych widzów na przekaz propagandowy plakatów polskich z okresu po 1945 roku. Metody badań: Pomiary biometryczne: eyetracking i facetracking oraz badanie ankietowe. Wyniki i wnioski: Potwierdzono większe oddziaływanie obrazu niż tekstu oraz silne reakcje emocjonalne na przekaz; odmienne reakcje grup respondentów o różnym przygotowaniu. Wartość poznawcza: Trwały potencjał oddziaływania plakatów propagandowych na widza; wiedza do wykorzystania w działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.

Bibliografia

Arendt, F., Marquart, F., & Matthes, J. (2015). Effects of Right-Wing Populist Political Advertising on Implicit and Explicit Stereotypes. Journal of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications, 27(4), 178.

Chomczyński, P., Dymarczyk, W., & Ferenc, T. (2014). Wojna, obraz, propaganda. Socjologiczna analiza plakatów wojennych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Clement, J., Kristensen, T., & Grønhaug, K. (2013). Understanding Consumers' In-Store Visual Perception: The Influence of Package Design Features on Visual Attention. Journal of Retailing and Consumer Services, 20(2), 234–239.

de Lazari, A., & Râbov, O. V. (2008). Polacy i Rosjanie we wzajemnej karykaturze. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Ferenc, T. (Red.). (2011). Socjologia wizualna w praktyce: plakat jako narzędzie propagandy wojennej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Hayek, L. (2011). Visual Communication in Election Campaigns: An Analysis of Election Posters in the 2008 Austrian National Election Campaign. International Journal of the Image, 1(3), 139–146.

Jarecka, U. (2008). Propaganda wizualna słusznej wojny: Media wizualne XX wieku wobec konfliktów zbrojnych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Jarodzka, H., Holmqvist, K., & Gruber, H., (2017). Eye Tracking in Educational Science: Theoretical Frameworks and Research Agendas. Journal of Eye Movement Research, 10(1). https://doi.org/10.16910/jemr.10.1.3

Jaśkowski, P. (2004). Zarys psychofizjologii. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

Kaminski, J. J. (2014). World War I and Propaganda Poster Art: Comparing the United States and German Cases. Epiphany, 7(2), 64–81.

Karthikeyan, S., Jagadeesh, V., Shenoy, R., Ecksteinz, M., & Manjunath, B. S. (2013). From Where and How to What we See. [In:] Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (pp. 625–632).

Leinwand, A. J. (1998). Sztuka w służbie utopii: o funkcjach politycznych i propagandowych sztuk plastycznych w Rosji Radzieckiej lat 1917–1922. Warszawa: Instytut Historii PAN.

Marquart, F., Matthes, J., & Rapp, E. (2016). Selective Exposure in the Context of Political Advertising: A Behavioral Approach Using Eye-tracking Methodology. International Journal of Communication, 10, 2576–2595.

Miłkowska, D. (2015). O komizmie ze słupa ogłoszeniowego. DYSKURS: Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 19:194–207.

Norris, S. M. (2006). A War of Images: Russian Popular Prints, Wartime Culture, and National Identity, 1812–1945. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press.

Nowakowska, U., & Ignatowicz, H. (2014). ‘Crops for the State!’Agriculture and the Countryside in 1950s Propaganda Posters of Central and Eastern Europe. Folk Life, 52(1), 62–81.

Pretorius, J. D. (2016). Propaganda Tricks – Good and Bad: The Posters of the Mobile Visual Instruction and Propaganda Section of the South African Union Defence Force from January to July 1945. South African Historical Journal, 68(4), 573–622.

Schmuck, D., & Matthes, J. (2017). Effects of Economic and Symbolic Threat Appeals in Right-wing Populist Advertising on Anti-immigrant Attitudes: The Impact of Textual and Cisual Appeals. Political Communication, 34(4), 607–626.

Thomas, Ch. (2012). A Thousand Words. Poster Propaganda of World War II. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.

Opublikowane
2019-03-07
Jak cytować
Szurmiński Łukasz, & KisilowskaM. (2019). Analiza danych biometrycznych reakcji okoruchowych i mimicznych na archiwalny plakat propagandowy. Studia Medioznawcze, 20(2), 130-146. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.81
Dział
Artykuły