Tom 19 Nr 1
Artykuły

Dynamika i użytkownicy serwisów z petycjami online w Polsce

Anna Miotk
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Opublikowane 2019-03-13
Słowa kluczowe
 • petycje online,
 • petycje obywatelskie,
 • pomiar widowni internetowej,
 • silver generation,
 • partycypacja polityczna
Jak cytować
Miotk, A. (2019). Dynamika i użytkownicy serwisów z petycjami online w Polsce. Studia Medioznawcze, 19(1), 15-28. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.1.83

Streszczenie

Artykuł zawiera analizę demografii użytkowników serwisów z petycjami online. Cel: Sprawdzenie, jak prezentuje się struktura demograficzna użytkowników serwisów z petycjami, w porównaniu do wyników innych badań dotyczących petycji online. Metody badań: Dane wtórne z badania Gemius/PBI – pomiaru widowni internetowej. Wyniki i wnioski: Petycje online są najczęściej odwiedzane przez osoby w wieku 55 lat i więcej, mieszkańców wielkich miast z wyższym wykształceniem. Wartość poznawcza: Do tej pory największe zainteresowanie petycjami online przypisywano ludziom młodym. Nie badano też użytkowników tego typu serwisów za pomocą analizy danych o zachowaniach.

Bibliografia

 1. Acik, N. (2013). Reducing the Participation Gap in Civic Engagement: Political Consumerism in Europe. European Sociological Review, 29 (6).
 2. Cabrera, N. L., Matias, C. E., & i Montoya, R. (2017). Activism or Slacktivism? The Potential and Pitfalls of Social Media in Contemporary Student Activism. Journal of Diversity in Higher Education (1).
 3. Christensen, H. S. (2011). Political Activities on the Internet: Slacktivism or Political Participation by Other Means? First Monday, 16 (2).
 4. Dryjanska, E. (2009). Social media jako narzędzie w rękach społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie organizacji Avaaz. Global Media Journal – Polish Edition, 5 (1).
 5. Dzierżyńska-Mielczarek, J. (2018). Rynek mediów w Polsce. Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR.
 6. García-Galera, M.-C., Del-Hoyo-Hurtado, M., & Fernández-Muñoz, C. (2014). Engaged Youth in the Internet. The Role of Social Networks in Social Active Participation. Comunicar (43).
 7. Gibson, R., & Cantijoch, M. (2013). Conceptualizing and Measuring Participation in the Age of the Internet: Is Online Political Engagement Really Different to Offl ine? The Journal of Politics, 75 (3).
 8. GUS. (2017). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r. Warszawa: GUS.
 9. Howard, P. N., Savage, S., Saviaga, C. F., Toxtli, C., & A., M.-H. (2016). Social Media, Civic Engagement, and the Slacktivism Hypothesis: Lessons from Mexico’s „El Bronco”. Journal of International Affairs, 70 (1).
 10. J., B. S., & Krueger, B. S. (2005). Analyzing the Representativeness of Internet Political Participation. Political Behavior, 27 (2).
 11. Jensen, J. L. (2013). Political Participation Online: The Scandinavian Political Studies, 36 (4).
 12. Kahne, J., & Middaugh, E. (2012). Digital Media Shapes: Youth Participation in Politics. Kappan Magazine, 94 (3).
 13. Kollar, V., Gasperová, J., & Poliak, P. (2016). View of Electronic Participation and its Application in the Present Conditions of Democracy. Studia Commercialia Bratislavensia, 9 (33).
 14. Konieczny, P. (2014). Signs of a Generational Change in Social Movements – Activists’ Use of Modern Information and Communication Technologies. Polish Sociological Review, 187 (3).
 15. Kristofferson, K., White, K., & Peloza, J. (2014). The Nature of Slacktivism: How the Social Observability of an Initial Act of Token Support Affects Subsequent Prosocial Action. Journal of Consumer Research, 40.
 16. Miotk, A. (2017). Generacje w internecie. Warszawa: Polskie Badania Internetu.
 17. Nowak, J. (2013). (Nie) tylko zabawa w protest. Sprzeciw wobec ACTA jako aktywność obywatelska i uczestnictwo w kulturze popularnej. W M. Marczewska-Rytko, Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 18. Sheppard, J. (2015). Online Petitions in Australia: Information, Opportunity and Gender. Australian Journal of Political Science, 50 (3).
 19. Stekelenburg, J., Klandermans, B., & Akkerman, A. (2016). Does Civic Participation Stimulate Political Activity? Journal of Social Issues, 72 (2).
 20. Štětka, V., & J., M. (2014). Whither Slacktivism? Political Engagement and Social Media Use in the 2013 Czech Parliamentary Elections. Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 8 (3).
 21. Sveningsson, M. (2014). “I Don’t Like It and I Think It’s Useless, People Discussing Politics on Facebook”: Young Swedes’ understandings of social media use forpolitical discussion. Cyberpsychology:
 22. Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 8 (3).
 23. Szpunar, M. (2014). Nowa ekologia mediów. Studia Humanistyczne AGH, 13 (1).
 24. Tran, S. (2013). Cyber-Republicanism. William & Mary Law Review, 55 (2).
 25. Velički, D., Dumančić, M., & Topolovčan, T. (2017). The Net Generation, the Internet and Political Communication and Participation. Croatian Journal of Education, 19 (1).
 26. Wirtualnemedia.pl. (2017, 03. 29). Facebook wprowadza funkcję Town Hall do kontaktów obywateli z politykami. „Nowe źródło danych o użytkownikach”. Pobrane 27 czerwca 2018 z https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-wprowadza-funkcje-town-hall-do-kontaktow-obywateli-z-politykami-nowe-zrodlo-danych-o-uzytkownikach
 27. Wojniak, J. (2010). Uczestnictwo polityczne w obliczu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W A. Walecka-Rynduch, & M. du Vall, Stare i nowe media w kontekście kampanii politycznej i sprawowania władzy. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
Ta witryna używa ciasteczek (cookies) do przechowywania danych o sesji użytkownika. OK