Dynamika i użytkownicy serwisów z petycjami online w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.1.83

Słowa kluczowe:

petycje online, petycje obywatelskie, pomiar widowni internetowej, silver generation, partycypacja polityczna

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę demografii użytkowników serwisów z petycjami online. Cel: Sprawdzenie, jak prezentuje się struktura demograficzna użytkowników serwisów z petycjami, w porównaniu do wyników innych badań dotyczących petycji online. Metody badań: Dane wtórne z badania Gemius/PBI – pomiaru widowni internetowej. Wyniki i wnioski: Petycje online są najczęściej odwiedzane przez osoby w wieku 55 lat i więcej, mieszkańców wielkich miast z wyższym wykształceniem. Wartość poznawcza: Do tej pory największe zainteresowanie petycjami online przypisywano ludziom młodym. Nie badano też użytkowników tego typu serwisów za pomocą analizy danych o zachowaniach.

Bibliografia

Acik, N. (2013). Reducing the Participation Gap in Civic Engagement: Political Consumerism in Europe. European Sociological Review, 29 (6). DOI: https://doi.org/10.1093/esr/jct016

Cabrera, N. L., Matias, C. E., & i Montoya, R. (2017). Activism or Slacktivism? The Potential and Pitfalls of Social Media in Contemporary Student Activism. Journal of Diversity in Higher Education (1). DOI: https://doi.org/10.1037/dhe0000061

Christensen, H. S. (2011). Political Activities on the Internet: Slacktivism or Political Participation by Other Means? First Monday, 16 (2). DOI: https://doi.org/10.5210/fm.v16i2.3336

Dryjanska, E. (2009). Social media jako narzędzie w rękach społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie organizacji Avaaz. Global Media Journal – Polish Edition, 5 (1).

Dzierżyńska-Mielczarek, J. (2018). Rynek mediów w Polsce. Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR.

García-Galera, M.-C., Del-Hoyo-Hurtado, M., & Fernández-Muñoz, C. (2014). Engaged Youth in the Internet. The Role of Social Networks in Social Active Participation. Comunicar (43). DOI: https://doi.org/10.3916/C43-2014-03

Gibson, R., & Cantijoch, M. (2013). Conceptualizing and Measuring Participation in the Age of the Internet: Is Online Political Engagement Really Different to Offl ine? The Journal of Politics, 75 (3). DOI: https://doi.org/10.1017/S0022381613000431

GUS. (2017). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r. Warszawa: GUS.

Howard, P. N., Savage, S., Saviaga, C. F., Toxtli, C., & A., M.-H. (2016). Social Media, Civic Engagement, and the Slacktivism Hypothesis: Lessons from Mexico’s „El Bronco”. Journal of International Affairs, 70 (1).

J., B. S., & Krueger, B. S. (2005). Analyzing the Representativeness of Internet Political Participation. Political Behavior, 27 (2). DOI: https://doi.org/10.1007/s11109-005-3242-y

Jensen, J. L. (2013). Political Participation Online: The Scandinavian Political Studies, 36 (4). DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9477.12008

Kahne, J., & Middaugh, E. (2012). Digital Media Shapes: Youth Participation in Politics. Kappan Magazine, 94 (3). DOI: https://doi.org/10.1177/003172171209400312

Kollar, V., Gasperová, J., & Poliak, P. (2016). View of Electronic Participation and its Application in the Present Conditions of Democracy. Studia Commercialia Bratislavensia, 9 (33). DOI: https://doi.org/10.1515/stcb-2016-0006

Konieczny, P. (2014). Signs of a Generational Change in Social Movements – Activists’ Use of Modern Information and Communication Technologies. Polish Sociological Review, 187 (3).

Kristofferson, K., White, K., & Peloza, J. (2014). The Nature of Slacktivism: How the Social Observability of an Initial Act of Token Support Affects Subsequent Prosocial Action. Journal of Consumer Research, 40. DOI: https://doi.org/10.1037/e509992015-078

Miotk, A. (2017). Generacje w internecie. Warszawa: Polskie Badania Internetu.

Nowak, J. (2013). (Nie) tylko zabawa w protest. Sprzeciw wobec ACTA jako aktywność obywatelska i uczestnictwo w kulturze popularnej. W M. Marczewska-Rytko, Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Sheppard, J. (2015). Online Petitions in Australia: Information, Opportunity and Gender. Australian Journal of Political Science, 50 (3). DOI: https://doi.org/10.1080/10361146.2015.1049512

Stekelenburg, J., Klandermans, B., & Akkerman, A. (2016). Does Civic Participation Stimulate Political Activity? Journal of Social Issues, 72 (2). DOI: https://doi.org/10.1111/josi.12167

Štětka, V., & J., M. (2014). Whither Slacktivism? Political Engagement and Social Media Use in the 2013 Czech Parliamentary Elections. Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 8 (3). DOI: https://doi.org/10.5817/CP2014-3-7

Sveningsson, M. (2014). “I Don’t Like It and I Think It’s Useless, People Discussing Politics on Facebook”: Young Swedes’ understandings of social media use forpolitical discussion. Cyberpsychology: DOI: https://doi.org/10.5817/CP2014-3-8

Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 8 (3).

Szpunar, M. (2014). Nowa ekologia mediów. Studia Humanistyczne AGH, 13 (1). DOI: https://doi.org/10.7494/human.2014.13.1.135

Tran, S. (2013). Cyber-Republicanism. William & Mary Law Review, 55 (2).

Velički, D., Dumančić, M., & Topolovčan, T. (2017). The Net Generation, the Internet and Political Communication and Participation. Croatian Journal of Education, 19 (1).

Wirtualnemedia.pl. (2017, 03. 29). Facebook wprowadza funkcję Town Hall do kontaktów obywateli z politykami. „Nowe źródło danych o użytkownikach”. Pobrane 27 czerwca 2018 z https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-wprowadza-funkcje-town-hall-do-kontaktow-obywateli-z-politykami-nowe-zrodlo-danych-o-uzytkownikach

Wojniak, J. (2010). Uczestnictwo polityczne w obliczu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W A. Walecka-Rynduch, & M. du Vall, Stare i nowe media w kontekście kampanii politycznej i sprawowania władzy. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Opublikowane

13.03.2019

Jak cytować

Miotk, A. (2019). Dynamika i użytkownicy serwisów z petycjami online w Polsce. Studia Medioznawcze, 20(1), 15–28. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.1.83

Numer

Dział

Artykuły