Reklama nieetyczna – studium przypadku Reserved („Polish boy wanted”)

Słowa kluczowe: etyka, fake, reklama, Reserved

Streszczenie

Jednym z obszarów przyciągających uwagę przedstawicieli nauk o mediach jest etyka. Cel/teza: Autorka zakłada, że nieetyczne reklamy mogą przyczynić się do obniżenia poziomu zaufania odbiorców. Artykuł prezentuje studium przypadku kampanii marki Reserved – Polish boy wanted (marzec 2017 roku). Głównym celem jest zweryfikowanie, czy odbiorcy postrzegali wybraną kampanię jako nieetyczną oraz wskazanie jej potencjalnych skutków. Metody badań: Jakościowa analiza komentarzy internautów zamieszczonych pod dwoma materiałami Macieja Budzicha (pierwszy ukazał się przed, a drugi po ujawnieniu faktycznego celu omawianego przekazu) pozwala zbadać reakcje odbiorców na tytułową kampanię. W badaniach wykorzystano analizę treści oraz technikę stałego porównywania. Wyniki i wnioski: Komentarze zamieszczone pod pierwszym materiałem są zróżnicowane pod względem tematycznym, wiele miejsca poświęcono samemu vlogerowi oraz śledztwu na temat omawianego filmiku. W przypadku drugiego materiału internauci skupili się już na samej kampanii, często wskazywali też na jej możliwe konsekwencje. Wartość poznawcza: Przeprowadzone badanie pokazuje, że kampania Polish boy wanted mogła wpłynąć na postawę odbiorców względem marki, a także przyczynić się do spadku zaufania. Tego zagrożenia twórcy reklam powinni być świadomi.

Bibliografia

Amerykanka szukająca Wojtka na YouTubie to akcja reklamowa (22 marca 2017). Pobrane 27 marca 2018 z http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21531216,amerykanka-szukajaca-wojtka-na-youtube-to-akcja-reklamowa.html?disableRedirects=true

Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Barczyk-Sitkowska, A. (2018). Reklama w konwencji zwiastuna filmowego – perswazja czy manipulacja? Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 2(48), 263-274. http://dx.doi.org/10.18778/1505-9057.48.18

Bołoz, W. (1998). Etyka w reklamie. W A. Strzałecki (Red.), Percepcja reklamy. Zagadnienia psychologiczne (s. 9-20). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej.

Czarnecki, P. (2008). Etyka mediów. Warszawa: Difin.

Czuba, K. (2007). Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej. Toruń: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

Drożdż, M. (2013). Etyczne aspekty mediów integralną częścią nauk o mediach. Studia Medioznawcze, 4(55), 11-25.

Drożdż, M. (2006). Etyczne orientacje w mediosferze. Tarnów: Wydawnictwo BIBLOS.

Grochowski, R. (2010). Granice prawne i etyczne reklamy w ustawodawstwie krajowym i europejskim. Poznań-Opole: Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM.

Grochowski, R. (2013). Prawo i etyka reklamy. Opole: Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM.

Hatalska, N. (22 marca 2017). Nowa kampania Reserved i kryzys zaufania. [Post na blogu]. Pobrane 5 kwietnia 2018 z http://hatalska.com/2017/03/22/nowa-kampania-reserved-i-kryzys-zaufania/

Jak news ASZdziennika o JKM trafił jako poważne źródło do analizy wyborczej

w poważnej gazecie (12 marca 2015). Pobrane 27 marca 2018 z https://aszdziennik.pl/114571,jak-news-aszdziennika-o-jkm-trafil-jako-powazne-zrodlo-do-analizy-wyborczej-w-powaznej-gazecie

Kodeks Etyki Reklamy (2018). Pobrane 24 marca 2018 z https://www.radareklamy.pl/pe%C5%82na-tre%C5%9B%C4%87-ker

Kononiuk, T. (2015). Etyczne dziennikarstwo. Ewolucja deontyczna zawodu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Mediafun. (19 marca 2017). Dziewczyna szuka chłopaka z Polski. A jeśli to fake? Poszlaki. Pobrane 27 marca 2018 z https://www.youtube.com/watch?v=9Gp6KlwjSKM

Mediafun. (22 marca 2017). Dziewczyna szuka chłopaka z Polski. Wywiad. Pobrane 27 marca 2018 z https://www.youtube.com/watch?v=qVPKkghHeoE

Miazga, R. (24 marca 2017). Dziewczyna szuka Wojtka, a on już Reserved – case study. Pobrane 5 kwietnia 2018 z https://sentione.com/pl/blog/dziewczyna-szuka-wojtka-a-on-juz-reserved-case-study

Piękna dziewczyna za pomocą YouTube’a chce odnaleźć Wojtka z Warszawy [WIDEO] (18 marca 2017). Pobrane 27 marca 2018 z http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/7,141637,21516559,piekna-dziewczyna-opublikowala-wideo-na-youtubie-zeby-odnalezc.html

Pleszczyński, J. (2007). Etyka dziennikarska. Warszawa: Difin.

„Potrzebuję waszej pomocy”. Egzotyczna piękność szuka Polaka poznanego na koncercie (22 marca 2017). Pobrane 27 marca 2018 z http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-03-22/potrzebuje-waszej-pomocy-egzotyczna-pieknosc-szuka-polaka-poznanego-na-koncercie/

Pratkanis, A., & Aronson, E. (2003). Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Reserved przeprasza za akcję „Polish boy wanted”. Dee Dee znika z reklam (18 kwietnia 2017). Pobrane 27 marca 2018 z http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/reserved-polish-boy-wanted-w-nowych-reklamach-polskichlopak-autentyczny-bohater#

Stefaniak, W. Z. (2013). Zarys problematyki norm etycznych we współczesnej reklamie. W A. Roguska (Red.), Media w edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologiczny (s. 61-83). Siedlce: Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „SZANSA”.

Ta dziewczyna poznała chłopaka w Polsce. Teraz błaga o pomoc w odnalezieniu go (18 marca 2017). Pobrane 27 marca 2018 z https://www.wprost.pl/light/10047173/Ta-dziewczyna-poznala-chlopaka-w-Polsce-Teraz-blaga-o-pomoc-w-odnalezieniu-go.html

Uchwała Nr ZO47/17 z dnia 29 sierpnia 2017 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. akt: K/41/17/01-02. Pobrane 27 marca 2018 z https://www.radareklamy.pl/uchwaly-ker/2017/uchwa%C5%82a-nr-zo-47-17-w-sprawie-reklamy-internetowej-marki-reserved

VOTEKWOJTEK WANTED IN POLISH TV – Teleexpress (19 marca 2017). Pobrane 27 marca 2018 z https://www.youtube.com/watch?v=kV1AhjX33qA

Wimmer, R. D., & Dominick, J. R. (2008). Mass media. Metody badań. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyrzykowska, M. (21 marca 2017). Wojtek się znalazł? Dee Dee opublikowała kolejne wideo. Pobrane 27 marca 2018 z http://www.glamour.pl/artykul/amerykanka-szuka-wojtka-z-warszawy-pomozmy-jej

Opublikowane
2019-03-16
Jak cytować
Barczyk-SitkowskaA. (2019). Reklama nieetyczna – studium przypadku Reserved („Polish boy wanted”). Studia Medioznawcze, 20(2), 147-159. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.92
Dział
Artykuły