[1]
Sonczyk, W. 2017. Elżbieta Pawlak-Hejno Bojownice czy wariatki? Obraz sufrażystek angielskich w prasie polskiej (1911–1914). Studia Medioznawcze. 2, 69 (cze. 2017), 172–175. DOI:https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.402.