[1]
StępińskaA., NarożnaD., SeclerB. i Jurga-WosikE. 2017. Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Polsce. Motywacje, oczekiwania i plany zawodowe. Studia Medioznawcze. 1, 68 (mar. 2017), 11-24. DOI:https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.68.406.