[1]
Jaskiernia, A. 2018. Aktualne problemy europejskiego ładu medialnego. Rada Europy i Unia Europejska wobec zagrożeń wolności i pluralizmu mediów, postprawdy i odpowiedzialności platform internetowych. Studia Medioznawcze. 1, 72 (mar. 2018), 123–131. DOI:https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.72.420.