[1]
Jaskiernia, A. 2016. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. „Implementacja Monitora Pluralizmu Mediów (MPM 2015) konkluzje i rekomendacje”, Florencja, listopad 2015. Studia Medioznawcze. 1, 64 (mar. 2016), 140–142. DOI:https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.64.496.