[1]
Kowalik, K. 2018. „Dystrybucja emocji” jako forma komunikacji samorządów lokalnych w serwisie Facebook.com Próba kategoryzacji przekazu w kontekście public relations. Studia Medioznawcze. 19, 3 (grudz. 2018). DOI:https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.3.54.