[1]
Tworzydło, D. 2022. Organizacja konferencji prasowych z uwzględnieniem zmian wywołanych przez pandemię COVID-19. Studia Medioznawcze. 23, 1 (sty. 2022), 1136–1153. DOI:https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2022.1.675.