[1]
Więckiewicz-Archacka, M. 2019. Nlog, Prawda.org, Blog.art.pl Pierwsze niekomercyjne platformy blogowe w Polsce i ich wpływ na rozwój sieci blogów. Studia Medioznawcze. 20, 1 (mar. 2019), 56-67. DOI:https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.1.88.