(1)
WacławczykW. Dążenie Do Prawdy a Język Informacji Prasowej. SM 2019, 21, 429-439.