(1)
KortasW. Piotr Szarota Od Facebooka Do Post-Przyjaźni Współczesne Przeobrażenia Bliskich Relacji. MS 2019, 20, 407–411.