(1)
TworzydłoD.; SzubaP. Model Pola Diagnostycznego Jako Element Wsparcia Działań Public Relations W Kryzysie. SM 2018, 2, 101-113.