(1)
Jupowicz-Ginalska, A. Innowacje okładkowe W Drukowanych Magazynach Ilustrowanych Na przykładzie miesięcznika „Empire”. studia_medioznawcze 2018, 1, 71-86.