(1)
Kowalski, T. Między efektywnością a wolnością. Wprowadzenie Do Ekonomiki Selekcji Algorytmicznej. studia_medioznawcze 2017, 4, 27-36.