(1)
Barlik, J. Twitter W Kampaniach Informacyjnych O związkach osób Tej Samej płci W Polsce I W USA. studia_medioznawcze 2017, 4, 61-76.