(1)
Jupowicz-Ginalska, A. Frontowe okładki I E-okładki Polskich magazynów a Reakcje czytelników. studia_medioznawcze 2017, 4, 99-119.