(1)
Dzierżyńska-Mielczarek, J. Poziom Konkurencji Na Rynku Prasy W Polsce. studia_medioznawcze 2017, 4, 121-134.