(1)
JabłonowskiM. O Relacjach Marka Z Warszawy Z Tomkiem Z Krakowa Słów Kilka…. SM 2017, 2, 11-18.