(1)
Sobczak, J.; Kakareko, K. Gatunek Dziennikarski Jako Determinanta odpowiedzialności Dziennikarza. Wybrane Aspekty Prawne. Część szósta. studia_medioznawcze 2018, 19.