(1)
SonczykW. Elżbieta Pawlak-Hejno Bojownice Czy Wariatki? Obraz Sufrażystek Angielskich W Prasie Polskiej (1911–1914). SM 2017, 2, 172-175.