(1)
Sonczyk, W. Elżbieta Pawlak-Hejno Bojownice Czy Wariatki? Obraz sufrażystek Angielskich W Prasie Polskiej (1911–1914). studia_medioznawcze 2017, 2, 172-175.