(1)
StępińskaA.; NarożnaD.; SeclerB.; Jurga-WosikE. Studenci Dziennikarstwa I Komunikacji Społecznej W Polsce. Motywacje, Oczekiwania I Plany Zawodowe. SM 2017, 1, 11-24.