(1)
Sonczyk, W. „Zeszyty Prasoznawcze” – Analiza zawartości (1957–2012). Metody–tematy–autorzy Red. Maciej Kawka, Ryszard Filas, Paweł Płaneta. studia_medioznawcze 2020, 1, 144-149.