(1)
Jaskiernia, A. Aktualne Problemy Europejskiego ładu Medialnego. Rada Europy I Unia Europejska Wobec zagrożeń wolności I Pluralizmu mediów, Postprawdy I odpowiedzialności Platform Internetowych. studia_medioznawcze 2018, 1, 123-131.