(1)
Sonczyk, W. Damian Guzek Media Katolickie W Polskim Systemie Medialnym. studia_medioznawcze 2018, 1, 155-159.