(1)
Lis, W. Cel I Charakter Krytyki Prasowej – Wybrane Aspekty. studia_medioznawcze 2016, 1, 39-53.