(1)
JakubowskiW. Krzysztof Stępniak Fenomen Reklamy Religijnej. MS 2018, 19.