(1)
Kaszewski, K. Elementy Autoprezentacyjne W Serwisie Informacyjnym Radia Lokalnego. studia_medioznawcze 2016, 1, 89-102.