(1)
Brzezińska-Waleszczyk, M. Dobre Praktyki W Komunikacji Marek W Mediach społecznościowych. studia_medioznawcze 2015, 4, 67-78.