(1)
Adamska, K. Jakub Sroka Obrazkowe Memy Internetowe. studia_medioznawcze 2015, 4, 142-144.