(1)
Jaskiernia, A.; Jupowicz-Ginalska, A. Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji CEECOM 2015 „The Digital Media Challenge”, Zagrzeb, 12–14 Czerwca 2015. studia_medioznawcze 2015, 3, 131-134.