(1)
Jupowicz-Ginalska, A. Dziennikarskie Blogi Odmedialne W Przestrzeni Internetowej Polskich nadawców Radiowych – Opis Zjawiska. studia_medioznawcze 2015, 2, 67-85.