(1)
JabłonowskiM. Powołanie Polskiego Związku Wydawców Dzienników I Czasopism W 1928 Roku W świetle Zasobów Archiwum Akt Nowych. MS 2018, 19.