(1)
Bogdanowicz, I. M. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Studia I Perspektywy Medioznawcze. Media a społeczeństwo – współczesne Problemy I wyzwania”, Wrocław, 14–15 Maja 2018. studia_medioznawcze 2018, 19.