(1)
Jarosz, M. Działania Aktywistów Języka Inkluzywnego W Mediach Społecznościowych a Społeczne Postrzeganie Feminatywów. SM 2021, 22, 995-1014.