(1)
Barlik, J. Sprawozdanie Z 28. Międzynarodowego Sympozjum Badawczego Public Relations BledCom Public Relations and Public Risk and Crisis Communication (Słowenia, Bled, Online, 2–3 Lipca 2021 R.). SM 2021, 22, 1028-1033.