(1)
Gogołek, W. Big Data O Mediach. Dominanty świata mediów. studia_medioznawcze 2022, 23, 1171-1180.