(1)
Stępniak, K. Grzegorz Łęcicki, "Widmo Prawdy, Projekcja fałszu. Ekranowa Indoktrynacja, Manipulacja I Propaganda Na przykładzie Fabularnych Oraz Serialowych obrazów Wojny, Okupacji I Stalinizmu W Kinematografii Polskiej 1944–2019": Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020, Ss. 416, ISBN 978-83-8090-800-0. studia_medioznawcze 2022, 23, 1206-1209.