(1)
Kaczmarek-ŚliwińskaM. Specyfika Zarządzania Sytuacją Kryzysową W Przestrzeni Mediów Społecznościowych W Perspektywie Typologii SCCT W. T. Coombsa. SM 2019, 20, 318–332.